Potrzebujesz buforu bezpieczeństwa dla swoich problemów z samokrytykiem, złością, stresem, relacjami, granicami osobistymi?