TYLKO 10 dostępnych miejsc

Jeśli w Twoim życiu zapanował

emocjonalny chaos,

ja pomogę Ci go uporządkować.

 

 

 

UMÓW SIĘ TERAZ

 

Anna Czupryniak – Fabiniak
termin ustalany indywidualnie
 KIM JESTEM?
Pedagog zdrowia, promotorka edukacji zdrowotnej i psychologii zdrowia i choroby, autorka pierwszego kursu autoempatii, po którym kobiety odzyskują pewność siebie i siłę, do przeprowadzenia zmian jakościowych we własnym życiu.

 W CZYM POMAGAM?
Pomagam kobietom kreować własne zdrowie i podnosić jakość życia ucząc je autoempatii.

CZEGO KONKRETNIE UCZĘ?
Uczę kierowania sobą w emocjach, oswajania stresu, higieny emocjonalnej, uważności;

 W CZYM WSPIERAM?
Wspieram kobiety w budowaniu zdrowej relacji z samą sobą, trafnym określaniu potrzeb emocjonalnych, pogłębianiu świadomości własnych zasobów, odkrywaniu możliwości rozwoju.

 CO STANOWI MOJĄ MISJĘ?
Chcę otworzyć kobiety na holistyczne zdrowie rozumiane jako dobrostan czyli dobry stan życia. Który w dużej mierze zależy od tego, jak w tym życiu postrzegamy emocje, jak sobie je uświadamiamy, jak sobie z nimi radzimy oraz w jaki sposób je okazujemy.

 MOJE MOTTO?
Samopoczucie jest darem, który ofiarujesz sama sobie – wybierz dobrze.

 

 

UMÓW SIĘ TERAZ